AKTÜERYA (İŞ-GÖRMEZLİK-DESTEKTEN YOKSUN KALMA) NİTELİKLİ HESAPLAMA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenen “Aktüerya (İş-Görmezlik-Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplama Bilirkişilik Eğitimi” 14-15-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Eğitime katılan meslektaşlarımıza sertifikaları Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Av. Kaya Yelek tarafından verildi.