ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE STAJLARINA DEVAM EDEN STAJYER AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZIN 30.04.2020 TARİHİNE KADAR İZİNLİ SAYILMALARI HAKKINDA

Korona Virüsü hakkında alınacak tedbirler kapsamında, Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde stajlarına devam eden stajyer avukatların 30.04.2020 tarihine kadar izinli sayılmalarına karar verildiği, stajyer avukatların izinli sayıldıkları süre boyunca staj sürelerinde herhangi bir uzama olmamasına ve izinli sayıldıkları günlerin stajdan sayılmasına karar verildiği T.C. Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 30.03.2020 tarih ve 2020/7477 Muh. sayılı yazısı ile Başkanlığımıza bildirilmiştir. Stajyer Avukat meslektaşlarımıza önemle duyurulur. Saygılarımızla.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının 30.03.2020 tarih ve 2020/7477 muh. sayılı yazısına buradan ulaşabilirsiniz.