ABAYS AİDAT TAHSİLATLARININ, COVİD 19 VİRÜS SALGINI NEDENİYLE NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2020 AYLARI İTİBARİYLE DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR
Covid 19 Virüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik belirsizlik ve özel sağlık hizmetlerinin istisnai koşullarda sağlanıyor oluşu gözetilerek, üyelerimizin hiçbir hak kaybına neden olmayacak şekilde ABAYS aidat tahsilatlarının Nisan, Mayıs, Haziran 2020 ayları itibariyle tüm üyeler için durdurulmasına, bu aylar için ayrıca tahsilat yapılmamasına ABAYS yönetmeliği 25. madde doğrultusunda karar verilmiştir. Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.  ANKARA BAROSU