2020-2021 DÖNEMİNDE GÖREV YAPMIŞ OLAN ANKARA BAROSU MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’NE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel tarafından 2020-2021 döneminde görev yapmış olan Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Av. Ebru Beşe, Başkan Yardımcısı Av. Atilla Bulut ve Saymanı Av. Remziye Emir’e “teşekkür plaketi” takdim edildi. Törende,  Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Mehmet Eren Turan, Yönetim Kurulu üyelerinden  Av. Mihriban Şentürk, Av. Fatma Önal, Av. Zekiye Avcı, Av. Oğuz Atasoy, Av. Dr. Mahcemal Seyhan, Av. Emrah Acar ve Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu hazır bulundu.