2018-2021 DÖNEMİNDE GÖREV YAPMIŞ OLAN ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ’NE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel tarafından 2018-2021 döneminde görev yapmış olan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken ile divan üyelerinden Av. Yağmur Gökçe Moray Büber,  Av. Gülnihal Ağırer, Av. Esra Büyüktemiz Schinder, Av. Feyza Evliyaoğulları, Av. Aslıhan Aksoy Arıkan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yeni görevinde başarılar dilemek amacıyla Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel adına Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağış yapılarak buna ilişkin sertifika  kendisine takdim edilmiştir.

Ayrıca ziyarette, yeni döneme yönelik gündem ve projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Törende Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Zekiye Avcı ve Av. Oğuz Atasoy hazır bulundu.