1 YILDIZ CMAS (DÜNYA SUALTI AKTİVİTELERİ KONFEDERASYONU) BALIK ADAM DALICI KURSU BAŞLADI

Ankara Barosu Sualtı Kulübü ile Ankara Sualtı İhtisas Kulübü tarafından  ortaklaşa düzenlenen "1 Yıldız CMAS Balık Adam Dalıcı” kursu başladı. 
Kursa, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan ve Av. Zafer Doğan Bilgin katıldı.