“ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI NEDİR PROJESİ” KAPSAMINDA 6. ODAK GRUP TOPLANTISI YAPILDI

Ankara Barosu’nun yürütmekte olduğu, “Çocuğun Yüksek Yararı Nedir Projesi” kapsamında 6. Odak Grup Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda görev yapmakta olan hakim, psikologlar, sosyal çalışmacılar ve uzman yardımcılarının katılımlarıyla 5 Mart 2020 Perşembe günü yapıldı.
Moderatörlüğünü, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik’in üstlendiği toplantıya, Proje Danışma Kurulundan Proje Koordinatörü Onat Çopur ve Proje Raportörü Işıl Su Uğur katıldı.