“AKTÜERYA (İŞ-GÖRMEZLİK-DESTEKTEN YOKSUN KALMA) NİTELİKLİ HESAPLAMA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ” YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenen “Aktüerya (İş-Görmezlik-Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplama Bilirkişilik Eğitimi” 15-16-22-23 Şubat 2020 tarihlerinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Eğitim programına katılan meslektaşlarımız, sertifikalarını Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol'un elinden aldılar.