´´OLAĞAN HUKUKU OHAL´DEN ARINDIRMAK - OHAL HUKUKUNA ALIŞMAYACAĞIZ´´ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Olağan Hukuku OHAL'den Arındırmak" paneli, 4 Mart 2019 Pazartesi günü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan'ın yaptığı panelin moderatörlüğünü Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Doğan Erkan üstlendi.

Açılış konuşmasında Av. R. Erinç Sağkan şunları söyledi:

"Dünyanın neredeyse bütün distopyaları, sistemli bir zulmün ya da bir yoksunluğun insanlar tarafından içselleştirmeleri temeli üzerine kuruludur. Hukuksuzluğun yeni düzen olduğu her durumsa, hem sistemli bir zulmün hem de insani bir yoksunluğun gerçekleşmiş distopyasıdır.
Çünkü ‘olağan’ın artık ‘olağanüstü’nün kendisi olduğu bütün düzenler, dünya üzerinde yaşayan ve yaşayacak olan tüm bireyleri aynı edilgenlik düzeyinde eşitler: hukuksuzluğun kural olduğu, olacakların öngörülmesinin mümkün olmadığı bir kara düzen.
İçinde bulunduğumuz yıllar da tam olarak ‘olağan’ın bizzat ‘olağanüstü’nün kendisi olduğu, sistemli bir zulmün maalesef ki içselleştirildiği bir yoksunluk düzenidir.
Bu sebeple, olağan hukuku OHAL'den arındırmak bizim için bir hayatta kalma meselesidir.”

Panelde ilk sözü alan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, OHAL öncesinde Anayasızlaştırma sürecinin iç güvenlik paketiyle başladığını ve OHAL ile birlikte başkanlık sistemine geçerek devam ettiğini anlattı. Anayasal kuralların ihlaline karşı yine Anayasal hukuk devleti ilkesiyle ve kanunilik ilkesiyle karşı durmak gerektiğini ifade etti. Ardından söz alan Venedik Komisyonu önceki dönem üyesi Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, OHAL ile dönüşen yargılama kültürünü ve adil yargılanma hakkı ihlallerini anlattı. Doç. Dr. Ertuğrul Uzun ise OHAL KHK'larının kalıcılaşmasını eleştirdi ve OHAL sonrası döneme etkilerini ve sakıncılarını aktararak meclis onamasının yasa yerine geçmeyeceğini, KHK'ların OHAL sonrası yok hükmünde olduğunu ifade etti. Av Ebru Beşe ise Birleşmiş Milletler’in OHAL ve derogasyon ilkelerini anlatarak Siracusa prensiplerini özetledi ve Türkiye OHAL'indeki Siracusa ihlallerini anlattı. Son olarak söz alan TODAM başkanı Av. Doğan Erkan, OHAL ve terör hukukunun dönüşümünde ABD ve AB   kıyaslarını anlattıktan sonra, OHAL'den olağan hukuka dönmek için tüm hukuksal yöntemleri denemenin gerekliliklerinden bahsederek pilot Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları örgütlemek ve kalıcı yasa değiştiren KHK'ların anayasaya aykırılık talepli davalamalarını yapmak zorunluluklarını anlattı. Dinleyicilerin katıldığı soru-cevap bölümünün ardından TODAM koordinatörü ve Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir'in konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri izledi.