´´BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROJESİ´´ TOPLANTISI YAPILDI

Avrupa Konseyinden 8 kişilik heyet, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ı 5 Kasım 2018 Pazartesi günü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ve Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel hazır bulundu.

Ardından Ankara Barosu'nun ev sahipliğinde "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standarları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi" konulu proje toplantısı, Ankara Barosu Eğim Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir konuşma yaptı.

Toplantı, Staj Kurulu Başkanlığı, CMK Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi, Mülteci Hakları Kurulu ve İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa Konseyinden 8 kişilik heyetin katılımıyla gerçekleşti.

Ortak proje kapsamında Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği'nin arasında başlatılan ve 7 pilot baronun içerisinde Ankara Barosu'nun da yer aldığı toplantıda, insan hakları alanında çalışma yürüten ve davet edilen sivil toplum örgütleri ile insan hakları konusunda baroyla iletişim, insan hakları alanında çalışmalar, yaşanılan hukuki durumlar ve sonuçlar üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu. İnsan hakları alanındaki ihtiyaçlar belirlendi.