``SUALTI TEMEL EĞİTİMİ, KURS VE SUALTI GEZİ ORGANİZASYONLARI´´ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Sualtı Kulübü tarafından düzenlenen, "Sualtı Temel Eğitimi, Kurs ve Sualtı Gezi Organizasyonları" hakkında tanıtıcı slayt gösterim içerikli panel, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde, 31 Ocak 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin'in açılış konuşmasını yaptığı panele, Ankara Barosu Sualtı Kulübü Başkanı Av. Selçuk İlbaş ve Ankara Sualtı Kulübü Başkanı Boğaçhan Teleri konuşmacı olarak katıldı.