``KÜÇÜK YAŞTAKİ EVLİLİKLER VE CİNSEL İSTİSMAR´´ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “Küçük Yaştaki Evlilikler ve Cinsel İstismar” konulu panel, 19 Aralık 2019 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Panelin açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Bülent Yücetürk yaptı. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’nın üstlendiği panele, Prof. Dr. Devrim Güngör, Doç. Dr. Önder Tozman, Av. Birsen Elmas konuşmacı olarak katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin ve çok sayıda meslektaşımız izledi.