``BİRİNCİ YILINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK´´ SEMPOZYUMU YAPILDI

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk" sempozyumu, 31 Ocak 2019 Perşembe günü, Ankara Hakim Evi'nde gerçekleştirildi.
Sempozyuma, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir, Saymanı Av. Hava Orhon, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Zafer Doğan Bilgin, Av. Meltem Akyol ve Av. Cem Aksu katılım gösterdi.