DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 29.12.2014 gün, 2014/113 sayı, Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları” yönergesi kapsamında uygulanacak dayanışma aidatı hakkındaki duyurusu
Haber Tarihi : 07.01.2015 Okuma Sayısı : 729 Devamı için...

DUYURU
Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yatırılması gereken 2015 yılı Baro keseneği 445,00-TL olarak belirlenmiştir
Haber Tarihi : 05.01.2015 Okuma Sayısı : 2705 Devamı için...

DUYURU
CMK Görevi Yapan Kadın Avukatlara Araç Tahsis Edilmesi Hk.
Haber Tarihi : 03.01.2015 Okuma Sayısı : 3820 Devamı için...

DUYURU
Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın İcra Dairelerinin Bağlı Bulunduğu Mahkeme Hakimlikleri hakkındaki yazısı.
Haber Tarihi : 02.01.2015 Okuma Sayısı : 729 Devamı için...

DUYURU
Ankara PTT Müdürlüğü'nün Posta Çeki Hesabı Üzerindeki İcra İşlemleri İçin En Yakın PTT Merkezine Başvurulması Gerektiğini Bildiren Yazısı Ekte Meslektaşlarımızın Bilgisine Sunulmuştur.
Haber Tarihi : 02.01.2015 Okuma Sayısı : 677 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Tarafından, 31.12.2014 gün ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin “Avukatlık Ücret Tarifesi” Başlığı Altındaki “Birinci Kısım- Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm” ile “İkinci Kısım- Birinci Bölüm ve İkinci Bölümün” Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı Aleyhine Dava Açılmıştır.
Haber Tarihi : 02.01.2015 Okuma Sayısı : 4205 Devamı için...

DUYURU
Gölbaşı Sosyal Tesisleri’nde Dev Ekrandan Derbi İzleme Keyfi.
Haber Tarihi : 02.01.2015 Okuma Sayısı : 411 Devamı için...

DUYURU
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2015 Yılı Tarifesi 31.12.2014 tarih ve 29222 (4. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.
Haber Tarihi : 02.01.2015 Okuma Sayısı : 532 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca Vekalet Pullarının 2015 Yılı Beher Bedeli 6,50.TL. Olarak Tespit Edilmiştir.
Haber Tarihi : 02.01.2015 Okuma Sayısı : 925 Devamı için...

DUYURU
01.01.2015 tarihinden itibaren Baromuz Gölbaşı Tesisleri ve ABEM Çatı Restoranında meslek kıdemi 3 yıla kadar olan meslektaşlarımıza % 40 oranında, 3 yıl ve üzeri meslek kıdemine sahip meslektaşlarımıza % 20 oranında, ABAYS üyesi meslektaşlarımıza % 25 oranında indirim uygulanacaktır.
Haber Tarihi : 01.01.2015 Okuma Sayısı : 1342 Devamı için...

DUYURU
2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır
Haber Tarihi : 31.12.2014 Okuma Sayısı : 3628 Devamı için...

DUYURU
"Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Web Sayfası Üzerinden Yapılmayan Başvuruların Kabul Edilmeyeceğine Dair Yazısı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.
Haber Tarihi : 30.12.2014 Okuma Sayısı : 528 Devamı için...

DUYURU
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Haber Tarihi : 30.12.2014 Okuma Sayısı : 1821 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu Kamu Avukatları Kurulu Oluşturuldu
Haber Tarihi : 30.12.2014 Okuma Sayısı : 579 Devamı için...

DUYURU
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ 27.12.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.
Haber Tarihi : 28.12.2014 Okuma Sayısı : 820 Devamı için...

DUYURU
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Haber Tarihi : 27.12.2014 Okuma Sayısı : 547 Devamı için...

DUYURU
2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
Haber Tarihi : 26.12.2014 Okuma Sayısı : 1767 Devamı için...

DUYURU
2015 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
Haber Tarihi : 26.12.2014 Okuma Sayısı : 2048 Devamı için...

DEVLET OPERA VE BALESİ
Carmen
Haber Tarihi : 25.12.2014 Okuma Sayısı : 637 Devamı için...

DUYURU
Kamuoyunda Ali İsmail Korkmaz Davası Olarak Bilinen Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmekte Olan Yargılamanın 26.12.2014 Tarihli Duruşmasına Katılmak İsteyen Meslektaşlarımız İçin 26.12.2014 Cuma Günü Saat 04.00’de Baro Otoparkından Araç Kaldırılacaktır
Haber Tarihi : 25.12.2014 Okuma Sayısı : 366 Devamı için...

DUYURU
Avukatların vekaletname ibraz etmeksizin Anayasa Mahkemesi’nde dosya incelemelerine mani bir durum olmadığına ilişkin T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü
Haber Tarihi : 23.12.2014 Okuma Sayısı : 848 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Cumhuriyet Tarihinde İz Bırakan Davaların Arşivlenmesi ve Değerlendirilmesi Komisyonu'nda Görev Almak İsteyen Meslektaşlarımızın 31.12.2014 Tarihine Kadar Baromuz Kalemine Müracaat Etmeleri Gerekmektedir
Haber Tarihi : 22.12.2014 Okuma Sayısı : 304 Devamı için...