DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın; SYDF’nun 2 Nolu Yönergesinde yapılan değişiklik uyarınca “tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara aylık 300,00-TL yardım yapılmasına” oybirliğiyle karar verildiği hakkındaki 2013/82 sayılı duyurusu
Haber Tarihi : 29.11.2013 Okuma Sayısı : 180 Devamı için...

DUYURU
VUK Finansal Tabloların TFRS Finansal Tablolara Dönüşümü Eğitimi
Haber Tarihi : 27.11.2013 Okuma Sayısı : 310 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Sanat Kurulu’nun 03.12.2013 tarihinde ABEM’de saat 17:00’de toplantısı yapılacaktır.
Haber Tarihi : 26.11.2013 Okuma Sayısı : 140 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın İcra Takip Dosyalarında Tahsil Edilen Paraların İcra Müdürlüklerince Banka Hesabına Yatırıldığı ve Avukatların Bankada Hesap Açmaya Mecbur Edildiği Yönündeki Başvurular Hakkındaki 11.11.2013 Gün ve 2013/87 Sayılı Duyurusu
Haber Tarihi : 22.11.2013 Okuma Sayısı : 2053 Devamı için...

FİLM GÖSTERİMİ
Film Gösterimi: (M)
Haber Tarihi : 19.11.2013 Okuma Sayısı : 1052 Devamı için...

DUYURU
Gaziantep Barosu mensubu meslektaşımıza yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz !
Haber Tarihi : 19.11.2013 Okuma Sayısı : 727 Devamı için...

DUYURU
Eskişehir Barosu Başkanlığı'nın Ali İsmail Kormaz Davasının Nakli ile İlgili Basın Açklaması
Haber Tarihi : 18.11.2013 Okuma Sayısı : 405 Devamı için...

DUYURU
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HUDOC İçtihat Veritabanının Türkçe Olarak Kullanıma Sunulduğuna Dair Basın Açıklaması
Haber Tarihi : 18.11.2013 Okuma Sayısı : 855 Devamı için...

DUYURU
Avukatlar Konuşuyor III Baroların Mesleki Eğitimdeki Rolü
Haber Tarihi : 15.11.2013 Okuma Sayısı : 845 Devamı için...

DUYURU
Anayasa'da Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Eşitliği
Haber Tarihi : 15.11.2013 Okuma Sayısı : 1427 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan alınan; Ağır Ceza Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan tutuklanan kişilerin, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmesi nedeniyle ulaşım, zaman ve maddi bakımdan zor durumda kalan CMK kapsamında görev alan meslektaşlar hakkındaki 11.11.2013 gün ve 2013/86 sayılı duyurusu
Haber Tarihi : 14.11.2013 Okuma Sayısı : 819 Devamı için...

DUYURU
3. Tüketici Hukuku Sempozyumu 21-22 Kasım'da İstanbul'da!...
Haber Tarihi : 14.11.2013 Okuma Sayısı : 209 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu’nda görev almak isteyen avukat ve stajyer avukatlarımızın 20.11.2013 tarihine kadar Baro Kalemine başvurmalarını rica ederiz.
Haber Tarihi : 14.11.2013 Okuma Sayısı : 393 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Satranç Kulübü’nde görev almak isteyen avukat ve stajyer avukatlarımızın 20.11.2013 tarihine kadar Baro Kalemine başvurmalarını rica ederiz.
Haber Tarihi : 14.11.2013 Okuma Sayısı : 237 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Havacılık Hukuku Kurulu’nda görev almak isteyen avukat ve stajyer avukatlarımızın 20.11.2013 tarihine kadar Baro Kalemine başvurmalarını rica ederiz.
Haber Tarihi : 14.11.2013 Okuma Sayısı : 323 Devamı için...

DUYURU
Baromuz Hayvan Hakları Kurulu’nda görev almak isteyen avukat ve stajyer avukatlarımızın Baro Kalemine başvurmalarını rica ederiz.
Haber Tarihi : 14.11.2013 Okuma Sayısı : 316 Devamı için...

DUYURU
Devlet Nişanından Atatürk ve T.C ibaresini kaldıran yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara Barosu olarak dava açılmasına karar verilmiştir.
Haber Tarihi : 08.11.2013 Okuma Sayısı : 506 Devamı için...

DUYURU
Aramızdan ayrılışının 75. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz.
Haber Tarihi : 08.11.2013 Okuma Sayısı : 453 Devamı için...

DUYURU
Ankara Barosu, Devlet Nişanından Atatürk ve T.C ibaresini kaldıran yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Dava, Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek
Haber Tarihi : 08.11.2013 Okuma Sayısı : 648 Devamı için...

ATÖLYE ETKİNLİĞİ
Kamu İhale Sözleşmeleri - Uygulanması | Sorunlar | Çözümler
Haber Tarihi : 31.10.2013 Okuma Sayısı : 840 Devamı için...

DUYURU
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Tarafından CMK Müdafii ve Vekil Atama Sisteminde Yaşanan Sorunların Çözümü İçin Başlatılan Çalışmaya Katkı Sunmak İsteyen ve CMK Merkezimizde Görev Yapan Tüm Meslektaşlarımızın 08.11.2013 Saat 17:00’da ABEM Konferans Salonu’nda Yapılacak Olan Toplantıya Katılmalarını Dileriz
Haber Tarihi : 31.10.2013 Okuma Sayısı : 384 Devamı için...

CUMHURİYETİMİZ 90 YAŞINDA
29 Ekim'de saat 10.00’da Adliye Sarayı önünde buluşup Anıtkabir’e gidiyoruz.
Haber Tarihi : 26.10.2013 Okuma Sayısı : 788 Devamı için...