Ankara Barosu Web Sitesi Sürüm 2011

LGBT’LERİN ANAYASAL EŞİTLİK TALEPLERİ KONUŞULDU

Ankara Barosu ve Kaos GL Derneğince ortaklaşa düzenlenen panelde, LGBT’lerin anayasal tanınma ve eşitlik talepleri ele alındı. Avrupa ülkelerinde işlenen 53 trans cinayetinin 23’ünün Türkiye’de olduğuna dikkat çekilen panelde, Anayasal eşitlik sağlanmadan LGBT’lerin toplum tarafından dışlanmalarının önüne geçilemeyeceği savunuldu.

“Anayasa’da Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Eşitliği” paneli, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde iki oturum halinde gerçekleşti. Ankara Barosu Genel Sekreteri Avukat Gökhan Candoğan’ın başkanlığını yürüttüğü ilk oturumun konuşmacıları Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım ve Kaos GL Derneği avukatı Hayriye Kaya oldu.

Konuşmasında uluslararası yargı kararlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili kararlardan örnekler vererek dünyadaki genel durumu aktaran Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, konunun temel insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Konseyi tarafından 47 ülke genelinde yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan Yıldırım, LGBT bireylerin hayatlarını diledikleri gibi yaşayabilecekleri ile ilgili önermeye Kuzey Avrupa ülkeleri yüzde 10 oranında katılmadıklarını beyan ederken, Türkiye’de bu oranın yüzde 70’lere çıktığına dikkat çekti. Toplumsal alışkanlıkların kolay kolay değişmediğini söyleyen Yıldırım, “Türkiye’de bu konuların açık açık tartışılması oldukça yeni. LGBT’lerin Anayasal eşitlik talebi temel insan hakları meselesi olarak görülmeli. Ahlak meselesi olarak görüldüğünde işin içinden çıkılmıyor” dedi.

KAOS GL Derneği avukatı Hayriye Kaya da, Anayasal koruma sağlanmadan LGBT’lerin toplum tarafından marjinalleştirilmelerinin önüne geçilemeyeceğini savundu. 2007-2010 yılları arasında Avrupa’da işlenen 53 trans cinayetinin 23’ünün Türkiye’de olduğuna dikkat çeken Kaya, nefret suçları ile ilgili bir düzenleme yapıldığını ancak LGBT’lerin bu düzenlemenin dışında kaldığını söyledi. Devletin LGBT’leri koruma yönünde bir adım atmadığını belirten Kaya, Özellikle kolluk tarafından fiziksel ve sözlü saldırı gerçekleşmektedir. Başvuru az oluyor çünkü adalete olan inanç sorgulanıyor. LGBT’lere nefret söylemleri cezalandırılmazken LGBT’lerin yayınlarına kısıtlama yapılıyor” dedi.

Gazeteci Kemal Göktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise İzmir milletvekili ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Rıza Türmen ve Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erol söz aldı.

Kaos Gl’nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Ali Erol, karşılaştıkları zorlukları aktardı. Anayasal tanınma ve eşitlik taleplerini, yeni anayasa çalışmaları başlamadan çok önce dolaşıma soktuklarını belirten Erol, “Mevcut insan haklarının cinsiyet üzerinden tanımlanmasının yeterli olmadığını, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden LGBT varoluşların da bu insan hakları şemsiye altına dahil edilmesi gerektiğini talep ediyoruz” dedi. Erol, anayasa çalışmaları sürecinde söz konusu taleplere gelen itirazların hukuki ya da prosedüre dair olmadığını, ahlak dersi niteliğinde, karikatürize ve magazinleştirilmiş itirazlar olduğunu söyledi.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği tartışmalarının politik çerçevesi hakkında bilgi veren Rıza Türmen de, LGBT hakları için verilen mücadelenin, demokrasi ve insan hakları için verilen mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Türmen, “LGBT haklarında nereye geldiğimiz, demokrasi ve özgürlükler alanında nerede olduğumuzun göstergesidir” dedi. Demokrasinin mutlaka çoğulculuğu ve farklı olma hakkını içermesi gerektiğini kaydeden Türmen, “Bugün demokrasi alanında Türkiye’deki temel sorunlardan birisi de topluma tek tip bir elbise giydirilmek istenmesidir” diye konuştu.

LGBT’lerin sosyal ve çalışma hayatında ayrımcılığa uğradığına ve normal hayatın dışına itildiğine dikkat çeken Türmen, söz konusu zihinsel yapının değişmesi için LGBT’lerin eşitlik taleplerinin Anayasa’ya koyulması gerektiğini söyledi.

 

Tarih: 28.11.2013

Yer: ABEM