ANKARA BAROSU RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ
(STAJ BİTİMİNİN ERTESİ GÜNÜ)
L-STJ-RUHSAT BV
Giriş Keseneği 607.00-TL. VAKIFBANK ADLİYE SARAYI ŞUBESİ

TR50 0001 5001 5800 7285 0180 75 No’lu hesaba yatırılacaktır
Aidat(Dönemsel Yıllık Kesenek) (Kasım Ayı İçin Geçerlidir)             35.00 TL
1-RUHSAT BAŞVURU KAYDİESİ TOPLAMI 642.00-TL

2-Kimlik (NOT. Dekonta T.C. Kimlik no, adınız ve soyadınızı yazdırmayı unutmayınız) 50.00-TL VAKIFBANK ADLİYE SARAYI ŞUBESİ

TR36 0001 5001 5800 7289 9384 58 No’lu hesaba yatırılacaktır

3-Adalet Bakanlığı Ruhsat Harcı516.25-TL Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. Çankırı Cad. no:15 Ulus/ANKARA

4-Türkiye Barolar Birliği Ruhsat Ücreti300.00-TL Halk Bankası Yenişehir Şb.VDS.-16000075 No’lu hesaba yatırılacaktır.

5-Fotoğraf5 adet 3,5 x 3 ebatlı
5 adet 6 x 9 ebatlı
 Avukat cübbesi ile çekilmiş (erkekler için sakalsız kravatlı) renkli fotoğraf

6-Dilekçe2 nüsha Dilekçe örneği aşağıdadır.

7-Arşivli Adli Sicil Belgesi2 nüsha (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan)

8-SSK, EMEKLİ SANDIĞI ve BAĞ-KUR Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge (imzalı kaşeli)1'er adet  


Not:
  1-Başvuru Staj Kurul Sekreterliğine yapılacaktır.
  2-Başvuru sırasında Yukarıdaki evrakların tümü ile T.C. Kimlik No’nun hazır bulundurulması gerekmektedir.
  3-Staj bittikten sonra ruhsat başvurusu için bir 6 ay ve daha fazla ara verenler; Ankara ikametgâhı ve Sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir.
  4-Staj sonrası askerlik yapanlar için mutlaka terhis belgesi eklenecektir.
  5-Staj süresinde ya da staj sonrasında evlilik yapan bayan adayların her iki soyadına göre, ayrı ayrı, arşiv kayıtlı sabıka kaydı getirmeleri ve evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi ayrıcı yani kimliğinin onaylı fotokopisini getirmesi gerekmektedir.

Ö R N E K - 1
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
        Avukatlık stajımı tamamlamış bulunmaktayım.
        Avukatlığa kabul için gerekli niteliklere sahip olduğumdan, Baronuz Levhasına kaydımın yapılarak ruhsatnamenin verilmesini saygılarımla arz ederim.
ADRES:  Tarih
 Adı ve Soyadı
 (İmza)
İş Adresi  : 
Tel          : 
Ev Adresi : 
Ev Tel      : 
GSM        :